Modersmål

Det är möjligt att få läsa sitt modersmål som ett ämne i grundskolan. Modersmål är ett eget ämne i skolan och elever får betyg i modersmål från årskurs 6.

Elever i grundskolan erbjuds undervisning i modersmål om

- en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål

- språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

- eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen organiserar modersmålsundervisning i ett språk om minst fem elever önskar undervisning i språket och om det finns en lämplig lärare. Undervisningen kan genomföras i en annan skola än elevens ordinarie skola.

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att ordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem och även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Om du har frågor kring modersmålsundervisning, vänd dig till rektorn på ditt barns skola.