• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms i trafiken. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Tomt intill gata

Buskar och grenar ska inte hindra gående, cyklister och fordon. Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Se till att det finns fri höjd för trafikanter om du har buskar eller träd som sträcker sig över gata eller gångbana.

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter när det gäller skötsel av sin tomt. Det kan vara buskar och häckar som behöver klippas för att inte skymma trafiken och vintertid med snö och is som man ska skotta undan.

Råd och tips om vad du ska tänka på för att främja trafiksäkerheten hittar du i vårt informationsblad "Klipp häcken". Där har du också telefonnummer om du behöver fråga om något.

Om du upplever att det finns häckar som skymmer sikten kontakta oss.