Hund

Som hundägare är du skyldig att följa kommunens lokala ordningsföreskrifter. Här finns bland annat särskilda bestämmelser om var hundar inte får vistas och i vilka fall de måste hållas kopplade.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Hundar ska, enligt 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Läs mer om hundar i naturen på naturvårdsverkets hemsida.

Ur lokala ordningsföreskrifter i Kinda kommun §14. Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

  • Torget i Kisa och Rimforsa när torghandel pågår.
  • Tolvmannabacken, med tillhörande anläggning motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors.
  • Åsundabadet - badplats
  • Hornåbergs bad- och campingplats
  • Lekplatser inom område med detaljplan i Kisa, Rimforsa och Horn.

Hundar bör som regel även vara kopplade vid kommunens övriga lekplatser.

Skällande hundar

Du som störs av din grannes hund bör i första hand själv tala med grannen. Om du upplever att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare.

Problem med skällande hundar kan vara ett ärende både för miljöavdelningen och för länsstyrelsen. Om du misstänker att hunden skäller för att den missköts och mår dåligt bör du kontakta djurskyddshandläggarna på länsstyrelsen i Östergötland. I annat fall kan du vända dig till miljöavdelningen om kontakt med hundägare och fastighetsägare inte hjälpt.

Samhällsbyggnadsnämnden kan vid behov ställa krav med restriktioner på hundhållningen om den innebär olägenhet för människors hälsa. Prövning sker individuellt i varje fall.

Om din hund skulle göra något som strider mot miljöbalken, lokala ordningsföreskrifterna eller om hunden skadar någon eller något, så är det du som hundägare som har hela ansvaret.