Prioriterade åtgärder

Vi ska ha ett positivt näringslivsklimat där kommunen arbetar för att underlätta uppstart, utveckling och etablering av företag. Vår ambition och målsättning är att vara topp 3 i Östergötland i Svenskt näringslivs rankning. Tillsammans med näringslivet har vi tagit fram prioriterade åtgärder för ett förbättrat företagsklimat.

Företagsbesök

25 eller fler företag ska besökas varje år. Detta ska öka dialogen och förståelsen för rollerna mellan kommunen och näringslivet.

Mötesplatser

Vi ska ha mötesplatser som främjar dialog och samverkan. Representanter från kommunen ska delta i lämpliga branschorganisationers möten.

Företagsbesök av kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande reserverar en halvdag i veckan för företagsbesök och personligt möte. Ett sätt att prestigelöst träffas och prata, ställa frågor och kanske hitta nya lösningar.

Verksamhetstomter

Vi ska öka andelen byggklara verksamhetstomter för att ge förutsättningar för nya företag och tillväxt för nuvarande företag.

Näringslivsråd

Ett näringslivsråd ska inrättas med syfte att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv och ett bra företagsklimat. Rådet ska bidra till samverkan både mellan näringsliv och kommun och mellan företag.

Service och bemötande

Kommunens service till företagen ska stärkas genom att kompetensutveckla våra medarbetare i service och bemötande.

Tydliga kontaktvägar

Det ska vara tydligt för näringslivet hur de kommer i kontakt med kommunen. Genom att tydliggöra kontaktvägarna ökar förutsättningarna för dialog.

Nyhetsbrev

Förbättra informationen till företag genom att skicka ut nyhetsbrev till företagen i Kinda.

Kommunens upphandlingar

Synliggöra Kinda kommuns upphandlingar på webbplatsen kinda.se och aktivt informera om kommande upphandlingar.

Sjöriket Kinda

Vårt gemensamma platsvarumärke Sjöriket Kinda ska bli en gemensam styrka för näringslivet och kommunen i vår marknadsföring och utveckling av Kinda kommun som geografiskt område.

Digitala möjligheter

Vi fortsätter med en expansiv utbyggnad för att säkerställa möjligheterna till bredbandsuppkoppling.