Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU.

I Sverige finns det drygt 3500 Natura 2000-områden och många av dessa finner du i samband med naturreservat eller nationalparker. I Kinda finns det för närvarande 29 stycken områden med en sammanlagd areal på 676 hektar.

Dessa omfattar natur som i ett europeiskt perspektiv är särskild skyddsvärda.
I Kinda handlar det mestadels om trädklädda betesmarker då de är viktiga livsmiljöer för rödlistade insekter som läderbaggen och ekoxen.