Tillgängliga lärmiljöer

I Kinda kommun arbetar vi med skolutvecklingsarbetet Tillgängliga lärmiljöer. Alla lärare ska få ökad kunskap om kognition, lektionsdesign, språkutvecklande undervisning, motivation, relation och ledarskap i klassrummet. Tillsammans utvecklar vi den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Vi strävar efter att alla elever ska ha en känsla av sammanhang under sin skoldag och lägga sin energi på rätt saker. Målet är att öka måluppfyllelsen och främja skolnärvaron för våra elever.

Som ett led i detta arbete har kommunen bland annat infört gemensam färgkodning av ämnen och scheman, se under rubrik Färgkodning.

I tidningen Dagens samhälle nämns Kinda kommun i en debattartikel. I kommunen har flera arbetsterapeuter anställts inom bildningsförvaltningen. Tillsammans med pedagoger och övriga i elevhälsoteamen, arbetar de för att skapa tillgängliga lärmiljöer i både förskolan och skolan. Detta lyfts fram som en framgångsfaktor som skapar förändring i en positiv riktning. Du hittar artikeln under länkar nedan.

Läs även i tidningen Attention om projektet Samma Koll och hur vi arbetar med att hitta rätt samverkan mellan socialtjänst, skola och Region. I Kinda kommun har projektet också gjort det möjligt att pröva nya tjänster i skolan - nämligen arbetsterapeut och skolsocionom. Läs mer via länk nedan.