Ansöka om detaljplan

Kommunen har planmonopol. Det innebär att det bara är kommunen som kan sätta igång och senare anta en detaljplan. Planprocessen är noga styrd av plan- och bygglagen. Alla berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt till att överklaga.

En planprocess kan starta på olika sätt. Oftast är det ägaren av marken eller en exploatör som kontaktar kommunen när en ny detaljplan behövs för att kunna utföra ett byggprojekt.

Vid önskemål om att ta fram en ny, eller ändra en befintlig detaljplan ska en skriftlig begäran om planbesked skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Blanketten för att ansöka om planbesked hittas nedan.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt