• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Svartfiber

Svartfiber är en punkt-till-punkt-förbindelse. Vill ni ha kontroll på er egen datakommunikation? Då kan en bra lösning vara att hyra svartfiber. Ni kan hyra svartfiber av Kinda kommun och bestämmer då om ni ska sköta driften själva eller via valfri leverantör. Svartfiber beställs normalt parvis. Behöver ni högre säkerhet och tillgänglighet kan ni exempelvis välja två eller flera fiberpar via redundant väg.

Pris

Priset består av en engångsavgift som varierar beroende på hur många fiberpar ni väljer. Utöver det betalar ni en månadsavgift som styrs av hur lång sträcka som hyrs, servicenivå samt eventuellt behov av plats för aktiv utrustning i någon av kommunens fibernoder. Kontakta oss för en offert.

Avlämningspunkter

Vår överlämning sker normalt med SC/UPC-kontakt i ODF eller motsvarande. Avlämningspunkt i fastigheten brukar vara i något centralt utrymme nära yttervägg.

Offertbegäran och frågor

För begäran om svartfiber och eventuella frågor kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Kontakt