Skatt

Kommunens inkomstskatt inkomståret 2023 är 21:45. Detta innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 21,45 kronor i skatt.

Vill du se skatten uppdelad på kommun, församling, landsting, avgift till Svenska kyrkan och begravningsavgift klicka på länken nedan.

Kontakt