Arbetslöshet

Du som är arbetslös ska vara anmäld på arbetsförmedlingen, aktivt söka arbeten samt följa din handlingsplan för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du saknar sysselsättning eller arbete kan du erbjudas en praktik eller aktivitet inom kommunens verksamhet.

Erbjudandet är kopplat till din rätt till försörjningsstöd varpå en ansökan kan avslås om du avstår från praktik eller arbete. Är du sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens
förfogande så ska detta intygas med en sjukskrivning.