Resor, transport och besök

Att kunna resa till olika platser och besöka vänner och bekanta är en del av vardagslivet. Samhällets mål är att de allmänna kommunikationerna ska vara tillgängliga för alla.
Men det är inte alla som klarar av att åka kollektivtrafik på grund av funktionsnedsättning.

Därför finns färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor som ett komplement.

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor finns till för dig som inte klarar av att åka med den vanliga kollektivtrafiken eller med eget färdmedel. Du kan även få möjlighet till ledsagning om du behöver hjälp under resans gång.