Godkända leverantörer av hemtjänst

Här hittar du information om leverantörer av hemtjänst. Hemtjänst kan bestå av boservice och/eller omvårdnad.
För närvarande finns inga privata utförare av hemtjänst att välja inom Eget val, vilket innebär att all hemtjänst utförs i egen regi av den kommunala hemtjänsten.