Förskola

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och är till för barn från ett till och med fem år. Innehållet styrs av skollagen och Läroplan för förskolan som beskriver värdegrunden och innehåller mål och riktlinjer för arbetet.

Barn i åldern ett till fem år har rätt till förskola när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Är vårdnadshavare föräldraledig för annat barn eller arbetslös har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider.

Det finns kommunala förskolor och fristående i Kinda kommun. Kommunala förskolor finns i Horn, Kisa och Rimforsa. Fristående förskolor finns i Kisa. Alla förskolor nås via rubriken Förskolor i menyn.

Trädet symboliserar utbildningen i Kinda kommuns förskolor. Klicka på bladen i träden så finns en förklaring till varje rubrik.

Skapande verksamhet Förskolans mål - trygghet Ansvar Språk och kommunikation Matematik, naturkunskap och teknik Skapande verksamhet Delaktighet Rörelse, sång och musik