Elevinflytande

Elevrådet

Vi tycker att det är viktigt att eleverna involveras i arbetsmiljön på skolan. Vi har elevråd 1 gång/månad då elever från åk F-5 träffas tillsammans med en lärare och
tar upp saker som behöver förbättras när det gäller ute- och innemiljön. Rektor deltar i vissa av elevrådets möten. Elevrådet tar upp frågor från klasserna, som tagits upp på klassråd. Frågor och funderingar går vidare till personalen på arbetsplatsträffar och i vissa fall till skolans föräldrastyrelse.