Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)

Från och med 2027 måste, enligt lag, alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära bostaden. Under hösten 2026 kommer kommunen att förse alla villor och fritidshus med två fyrfackskärl där man kan sortera olika förpackningar, matavfall och restavfall.

Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar kommer också att behöva införa fastighetsnära insamling av förpackningar. Fastighetsägaren är ansvarig för att ordna ett utrymme/plats där sorteringen kan ske och kommunen tillhandahåller kärl för sorteringen.

Från 2024 kommer kommunen att på olika sätt förbereda införandet av fastighetsnära insamling. Mer information kommer.

Har du frågor? Du hittar kontaktuppgifter i i rutan längst ner på den här sidan.

Informationsmöte för bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Dag: Onsdag den 15 maj

Tid: kl. 18.00-19.00

Plats: Kommunhuset i Kisa, samling vid ingången på framsidan av huset.