Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen


E-post: sbn@kinda.se
Besöksadress: Stora Torget 5
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

Karolina Hedlund

Förvaltningschef
Telefon: 0494-190 08
E-post: karolina.hedlund@kinda.se

Hannes Tomasson

Kommunsekreterare
Telefon: 0494-191 83
E-post: hannes.tomasson@kinda.se


Ann-Kristine Bexell

Verksamhetschef kost
Telefon: 0494-190 05
E-post: ann-kristine.bexell@kinda.se

 

Thomas Blixt

Räddningschef
Telefon: 0494-193 02
E-post: thomas.blixt@kinda.se

 

Yngve Blomberg

Chef miljöavdelningen
Telefon: 0494-192 90
E-post: yngve.blomberg@kinda.se

 

Maria Hedberg

Plan- och byggchef
Telefon: 0494-190 00
E-post: använd detta formulär

Jimmy Bexell

Stabschef och biträdande förvaltningschef
Telefon: 0494-190 62
E-post: jimmy.bexell@kinda.se


Lena Axelsson

Kultur- fritid- & turismchef
Telefon: 0494-193 90
E-post: lena.axelsson@kinda.se