Revisorer

Kommunfullmäktige utser sex revisorer. De granskar och prövar kommunens verksamhet på ett opartiskt och sakligt sätt. När revisorerna upptäcker brister beskriver de dem i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige. Revisorerna ser till att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. Granskningen bidrar till demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.