Ut med det gamla 1721-1810

När den kristna moralen prövas i Oppeby

Det kungliga enväldets tid är förbi, sedan Karl XII hastigt avlider vid Fredrikstens fästning. Vetenskap, kultur och närmre kontakter med världen präglar Sverige alltmer.

Lokalt är det sockenstämman som står för mycket av bestämmandet. De kan enkelt sägas vara föregångare till kommunalstämman, och senare kommunfullmäktige. Vi märker detta under 1700-talet, då sockenstämman sakta börjar gå från bara kyrkliga frågor till världsliga.

Även om demokratin som vi känner igen den idag är långt fram i tiden så gör den ökade byråkratin i Sverige att vi allt mer kan börja följa besluten som tas, både i Stockholm och i sockenstugan. Från år 1732 räknades protokollen som juridiska dokument, vilket skärpte kraven på noggrannhet!

Så samlas exempelvis Oppeby sockenstämma; till en början lyfter man någon enstaka med behov av stöd, som Olof Håkansson 1758 och Kerstin Persdotter 1763, båda ensamstående på ålderns höst utan släkt som kunnat bistå dem. 1763 beviljas drängen Per Lagerman en penning, där det beskrivs att han ”äger intet hvarmed han kan skyla sig”

Från och med 1766 ska kyrkvärdarna samla in kött och spannmål från församlingen, med den vaga mängden ”efter hvars och ens torftighet”. Troligen rådde inte alltför mycket entusiasm över beslutet, då stämman fyra år senare preciserar den mängd som förväntas skänkas från varje hushåll.

En fattigstuga omnämns i socknen vid den här tiden, om än i eländigt skick. 1786 besvärar man sig över trängseln och bristen på hygien; i en stuga avsedd för 6–8 personer bodde nu omväxlande 10-14! I sockenstämman påtalas den kristna plikten, men engagemanget var desto svalare. Så kan vi följa resan genom de årliga stämmorna ända fram till 1795 innan en ny fattigstuga äntligen kommer på plats.

För den som är intresserad av att följa den beslutsfattande resan genom historien finns sockenstämmoprotokollen för Kindatrakten på Vadstena landsarkiv.

Ansvarig för avsnittet: Emil Thuresson

Lästips:

Norra Kindaboken
En bok om Kisa socken del 4.
Kindasocknarna Horn och Hycklinge i ord och bild, band 2.

Svart vit bild på Oppeby Kyrka från 1943

Oppeby kyrka. Foto: AB Flygtrafik Källa: Digitaltmuseum.se (CC BY-NC)

Bild på predikstolen i Oppeby

Detalj av predikstolen i Oppeby kyrka, utförd av Jonas Bergren. Bilden visar en relief av Jesus och den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn. Foto: Arne Gustafsson Källa: Norra Kindaboken

Bild på en storskifteskarta från 1744

Storskifteskarta 1744 över Nedre Ryda, Oppeby socken Källa: lantmateriet.se