Grävlingar

Grävlingar räknas inte som skadedjur eftersom de inte orsakar besvär för människors hälsa. Däremot kan de ställa till stora problem för dig som fastighetsägare. De kan orsaka skador på hus när den gräver gryt eller skapar latrin under dem. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för att bli av med problemet. Kontakta ditt försäk­rings­bolag angående skador på hus. Se länk nedan för mer information.

 

Kontakt