• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Frågor och svar

Vad är fiber?

Fiberoptik är ett system för överföring av data med hjälp av ljusimpulser, istället för elektricitet som i telenätets koppartrådar.

Vad kan jag använda fibern till?

Tjänsteleverantörer kan genom fibern förse er med tjänster som internet, TV och telefoni. Under länkar nedan Kindaportal iTUX kan du se vilka tjänsteleverantörer som du kan välja mellan.

Vem äger och bygger nätet?

Kinda kommun äger och bygger nätet. Vi har valt att äga och bygga själva eftersom vi vill göra Kinda mer attraktivt att bo och verka i och ser fiberinfrastrukturen som lika viktig som vatten och avlopp och en förutsättning för utvecklingen i Kinda.

Vi vill vara med och ge medborgare tillgång till alla möjligheter som fiber ger och att företag ska ha möjlighet att utveckla sina verksamheter. Genom att äga vårt egna fibernät säkrar vi den grundläggande fiberinfrastrukturen som vi ser kommer att bli en allt mer samhällskritisk funktion för oss. Det innebär också framtida intäkter som går till den kommunala verksamheten.

Min fiber är trasig/fungerar inte, vad gör jag nu?

Du måste ringa till din tjänsteoperatör, den operatör som du betalar fakturan till. Alla felanmälningar måste gå genom tjänsteoperatören då de från sin sida först behöver utreda om något är fel hos dem, först om de inte kan åtgärda felet kommer tjänsteoperatörerna återkomma till oss med en felanmälan.

Vad är en återetablering?

En återetablering är en anslutning i ett område där stamfibern redan finns utbyggd. I dessa fall får du själv gräva till anslutningspunkt eller avsläppt slang. För att en anslutning ska räknas som en återetablering får det inte vara mer än 500 meter från fastigheten till anslutningspunkten.

Det som ingår i återetableringskostnaden är: 500 meter slang, mätband, fiber, fiberavslut, mediaomvandlare, inmätning och svetsning.

Hur beställer jag en återetablering?

Genom intresseanmälan/beställningsblankett på kommunens hemsida, denna skickas till: Kinda kommun
Att: Karin Strid
Box 1
590 40 Kisa

Vad ingår i kostnaden för en återetablering?

500 meter slang, mätband, fiber, fiberavslut, mediaomvandlare, inmätning och svetsning.

Hur vet jag om en återetablering möjlig?

Skicka in en intresseanmälan till oss så skapar vi ett ärende till dig och tittar på möjligheterna för din fastighet.

Vad kostar en återetablering?

Anslutningsavgift för ett enfamiljshus där du själv ombesörjer grävning är kostnaden 19 800 kr inklusive moms. Övriga alternativ är pris mot offert.

På Markupplåtelseavtalet, vilka meter, grävda, ska jag fylla i?

Detta behövs inte fyllas i, det går bra att bara lämna blankt eller skriva x m eller så kan du själv stega ut ungefärligt grävlängd, bredden är 50 cm. Se mer nedan under dokumentet "Anvisning gällande markarbeten fiberanslutning".

Markupplåtelseavtal varför ska jag skriva på?

Utan underskrivet markupplåtelseavtal får vi inte komma in och laga fibern på markägarens tomt. Vi behöver även markupplåtelseavtal för de marker som du gräver över för att komma till anslutningspunkt.

Hur beställer jag?

Använd blankett beställning/intresseanmälan. Blanketten skickar du sedan in till oss på adress:
Kinda kommun
Att: Karin Strid
Box 1
590 40 Kisa

Vad kostar en anslutning?

Anslutningsavgift för ett enfamiljshus där du själv ombesörjer grävning är kostnaden 19 300 kr inklusive moms. Övriga alternativ är pris mot offert.

Om jag bara vill ansluta min fastighet, men inte beställa tjänster – går det?

Ja. Inga löpande kostnader tillkommer så länge inga tjänster beställs.

Vad kostar min fiberanslutning efter anslutningsavgiften?

Detta beror helt på vilka tjänster du önskar och denna fråga kan tjänsteoperatören svara på. Vi hänvisar därför till: https://kinda.itux.se Till kommunen betalar du enbart en anslutningsavgift, väljer du att inte ha några tjänster finns det inga ytterligare kostnader. Denna broschyr Pdf, 4.5 MB. beskriver hur du gör när du vill ansluta till tjänster.

Vilken tjänsteoperatör kan jag välja i kommunens fibernät?

Vi erbjuder tjänster via Itux nät enligt https://kinda.itux.se/

Jag vill komma i kontakt mer er utanför telefontiden, hur gör jag då?

Under telefontiden finns det alltid någon på plats på kontoret. Har du frågor under övrig tid så skicka ett e-postmeddelande på fiber@kinda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Kontakt