• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Eldstadrelaterade bränder

När mörkret och kylan kommer är det många som tänder en brasa för att hålla kylan
borta. Under oktober inträffar dubbelt så många bränder i villor och fritidshus, jämfört med i augusti. Och till februari har siffran fördubblats ytterligare en gång. För att undvika bränder av den här typen är det viktigt att välja rätt utrustning utifrån det uppvärmningsbehov som finns, att installationen utförs rätt och att det eldas på rätt sätt.

Säkerhet vid eldstäder

  • Använd alltid torr ved för att minska risken för soteld
  • Elda aldrig mer än vad kaminen/eldstaden är konstruerad för och följ eldningsinstruktioner för just din kamin/eldstad
  • Eldstaden ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Sotaren vet hur ofta just din anläggning behöver kontroll och sotning
  • Ska du installera ny kamin eller eldstad i Kinda kommun så ska bygglov sökas
  • Har du en eldstad som inte använts på längre tid ska den alltid sotas och brandskyddskontrolleras innan användning
  • I Kinda ansvarar Kinda sotning & ventilationsservice AB för sotningen och brandskyddskontrollerna på uppdrag av Kinda kommun.

Kontakt