Naturvård

När vi talar om naturvård så handlar det dels om att skydda värdefulla områden och arter inom floran och faunan, dels att främja friluftslivet och att möta människans behov av de naturresurser som finns. Vi jobbar för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras och nyttjas av människan på ett ekologiskt hållbart sätt.

Naturvårdsarbetet i Kinda sköts främst genom samarbete mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och en kommunal ekolog som arbetar med de frågor som lyfts i kommunens naturvårdsprogram.

För att se de olika naturvårdsområden så kan du använda dig av antingen Infovisaren eller Östgötakartan. Länk finns nedan.