Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar alla beslut som är övergripande för kommunen, till exempel om
budget och ekonomi. Kommunfullmäktiges ledamöter tillsätts av medborgarna genom val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer, i sin tur, ledamöterna till styrelsen och de olika nämnderna.

Ledamöter från varje politiskt parti

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter. De 35 ledamöterna är fördelade på de olika partierna. Kinda styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Under mandatperioden 2023-2026 ser fördelningen av mandaten ut enligt följande:

Socialdemokraterna 9 mandat
Moderaterna 7 mandat
Centerpartiet 3 mandat
Sverigedemokraterna 6 mandat
Liberalerna 1 mandat
Kristdemokraterna 2 mandat
Miljöpartiet 1 mandat
Landsbygdspartiet Oberoende 3 mandat
Vänsterpartiet 3 mandat

Ordförande: Lena Käcker Johansson (KD)
Förste vice ordförande: Gösta Gustafsson (M)
Andre vice ordförande: Anders Ljung (C)

Välkommen som åhörare

Kommunfullmäktige sammanträder normalt ca 10 gånger per år med uppehåll under sommarmånaderna juli och augusti. Sammanträdena är öppna för alla och du är välkommen som åhörare. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds numera även live via kommunens hemsida och det är även möjligt att ta del av sändningarna i efterhand.

Dagordning, handlingar och protokoll för sammanträdena hittar du här!

Du kan påverka

Som väljare har du störst makt att påverka kommunfullmäktige. När du röstar i kommunalvalet vart fjärde år är du med och bestämmer vilka partier och vilka personer som får ta plats i kommunfullmäktige. Nedan kan du se vilka som sitter i kommunfullmäktige och de olika nämnderna i förtroendemannaregistret.