Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar alla beslut som är övergripande för kommunen, till exempel om
budget och ekonomi. Kommunfullmäktiges ledamöter tillsätts av medborgarna genom val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer, i sin tur, ledamöterna till de olika nämnderna.

Ledamöter från varje politiskt parti

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter. De 35 ledamöterna är fördelade på de olika partierna. Kinda styrs av en koalition bestående av Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. Under mandatperioden 2018-2022 ser fördelningen av mandaten ut enligt följande:

Socialdemokraterna 8 mandat
Moderaterna 6 mandat
Centerpartiet 5 mandat
Sverigedemokraterna 5 mandat
Liberalerna 3 mandat
Kristdemokraterna 2 mandat
Miljöpartiet 1 mandat
Landsbygdspartiet Oberoende 2 mandat
Vänsterpartiet 3 mandat

Ordförande: Anders Ljung (C)
Förste vice ordförande: Ing-Britt Andersson (S)
Andre vice ordförande: Göran Lindgren (M)

Välkommen som åhörare

Kommunfullmäktige sammanträder sista måndagen i månaden, 11 gånger per år, med uppehåll under juli. Sammanträdena är öppna för alla och du är välkommen som åhörare.

Du kan påverka

Som väljare har du störst makt att påverka kommunfullmäktige. När du röstar i kommunalvalet vart fjärde år är du med och bestämmer vilka partier och vilka personer som får ta plats i kommunfullmäktige. Nedan kan du se vilka som sitter i kommunfullmäktige och de olika nämnderna i förtroendemannaregistret.