Kommunalt aktivitetsansvar

Saknar du gymnasieutbildning?

Genom det kommunala aktivitetsansvaret kan du få vägledning och stöd mot studier eller annan sysselsättning vilket kan innebära vägledande samtal, studiebesök på olika skolor, stöd vid praktik eller kontakt med andra myndigheter. Villkoret är att du är mellan 16 -20 år och är folkbokförd i Kinda kommun och inte går på gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan examensbevis.

Kontakt