Stöd och hjälp vid våld i nära relation

Det finns stöd och hjälp att få vid våld i nära relation. Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att du som kommuninvånare får det stöd och den hjälp du behöver.

I Kinda kommun finns även familjeteamet, hit kan du vända dig direkt för att få stöd och hjälp. Socialkontoret kan även fatta beslut om att familjeteamet ska utföra en viss insats.

För att kunna erbjuda ett fullgott stöd till våldsutsatta kvinnor, till barn som upplevt våld och till män som utövar våld samarbetar Kinda kommun med Kvinnofrid och mansmottagningen i Linköping. Här kan såväl kvinnor som barn och män få råd och stöd, antingen enskilt eller i grupp.
  
Du som anhörig eller yrkesverksam kan vända dig till Kvinnofridslinjen för att få stöd och råd.

Öppettider

Kontakt