Återvinningsstationer

Det är Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, FTI, som har till uppgift att se till att förpackningar samlas in och återvinns. Insamlingen av förpackningar och tidningar sker på återvinningsstationer. Behöver containrarna tömmas eller det är ostädat ska du ringa till FTI Kundtjänst.

Återvinningsbehållare för glas-, kartong-, metall- och plastförpackningar, samt för tidningar och wellpapp finns på följande platser:

Tabell över platser där återvinningsstationer finns:

Kisa             

Förrådsvägen 1, Karlebyområdet

P-plats Folkets Hus

P-plats Karlssons Elektriska, Västra Vägen

Rimforsa

Gamla Vägverkstomten (bakom ICA-Melkers)

Horn

Industrigatan (före detta Thornparkeringen)

Hycklinge

Bensinstationen (endast glas och tidningar)

Gummidäck

Kontakta din däckhandlare.

Metallskrot

Lämnas till Kisa Återvinning. Mindre mängd metallskrot kan även lämnas på
Adlerskogs avfallsanläggning.

Kylskåp och frysar

Lämnas till Adlerskogs avfallsanläggning. Kylskåp och frysar töms på freon och metaller återvinns. 

Kontakt