Upphandling och inköp

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr alla upphandlingar som sker inom den offentliga sektorn.

Offentlig upphandling är omgiven av ett omfattande regelverk. Reglerna garanterar medborgarna insyn i hur kommunen sköter sina affärer och företagen garanteras en opartisk handläggning samtidigt som inköpen ska vara ekonomiskt fördelaktiga.

Information om aktuella upphandlingar hittar du nedan under länkar.

LOV - Lagen om valfrihetssystem

Kinda kommun har från den 1 september 2011 eget val inom hemtjänst på boservice enligt LOV. För mer information klicka på länken LOV - Eget val inom hemtjänst under länkar här nedan.