Arbete inom kök/matproduktion

För att arbeta i kök/inom matproduktion krävs i vissa fall ett salmonellaprov som lämnas till Vårdcentralen i Kisa. Du som tilldelats en plats inom detta område kommer att få ett brev hem med information kring detta. Detta måste vara klart innan du börjar arbeta. Ta med provsvaret till handledaren första dagen.

Kontakt