Patientförsäkring

Om du drabbas av skada i samband med kommunal hälso- och sjuk vård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen.

Kinda kommun har en patientförsäkring tecknad hos Protector försäkring och den omfattar hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.
Om du har råkat ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan.
Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Anmälan gör du via Protector försäkrings hemsida.

Protector tar emot din anmälan och gör därefter en bedömning av skadehändelsen, och vid behov ber om ytterligare information från kommunen, som då måste lämna uppgifter kring omständigheterna om hur/varför en vårdskada uppstått.

I Patientskadelagen kan du läsa mer om rätten till patientskadeersättningen