Gröna påsen

I Gröna påsen tas dina matrester om hand och omvandlas till biogas och biogödsel. Det är ett led i en hållbar framtid där minimering av avfall, återanvändning, återvinning, utvinning av energi och deponering är en del av faktorn.

Din vardagshandling blir till gemensam insats för vår miljö

Med den gröna påsens hjälp omvandlas dina matrester till biogas, som sedan används som bränsle till bussar och bilar. Det enda du behöver göra är att lägga dina matrester i den gröna påsen och när den är full knyta ihop den med dubbelknut och slänga den i din vanliga soptunna. Sedan tar vi hand om resten.

Kinda kommun inför Gröna påsen 1/1 2023.

Det finns ett nationellt miljömål som säger att matrester från svenska hushåll ska återvinnas biologiskt. Det målet är vi med och bidrar till att uppfylla genom gröna påsen.
Med en enkel vardagshandling gör vi en gemensam insats för vår miljö!

logga gröna påsen