• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2022.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

24

14

21

19

16

1319

17

21

19

Kommunstyrelsen

10, 31


7

4

2, 30

275

3

7

5

Kommunstyrelsen

beredning

17

21

21

19

16

13


22

19

17

21

19

Vård och omsorgsnämnd

24

28

28

25

23

20


29

26

24

28

19

Vård och omsorgsnämnd 

arbetsutskott

11

3

15

3

15

31

12

28

10

7

23


16

1

13

29

11

27

15

1

22

Samhällsbyggnadsnämnd

25


1, 29

26

24

21


30

27

25

29

20

Bildningsnämnd

26


2, 30

27

25

22


31

28

26

30

21

Revisionen


Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2023.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

23

13

20

17

15

1218

16

20

18

Kommunstyrelsen

9. 30


6

3

2. 29

264

2

6

4

Kommunstyrelsen

beredning

Vård och omsorgsnämnd

9, 23

27

27

24

22

19


28

25

23

27

18

Vård och omsorgsnämnd 

arbetsutskott

12, 26

14

2, 14. 30

11. 27

9, 25

8, 22


15, 31

12, 28

10, 26

14, 30

7, 21

Samhällsbyggnadsnämnd

10, 24

28

28

25

23

20


29

26

24

28

19

Bildningsnämnd

11, 25


1, 29

26

24

21


30

27

25

29

20

Revisionen


Kontakt