Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 2024.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

22

12

18

15

13

1016

14

11

16

Kommunstyrelsen

8, 29


4

2, 29

27

242, 30

28


2

Kommunstyrelsen

beredning

15

19

18

15

13

10


19

16

14

18

19

Vård- och omsorgsnämnd

22

26

25

22

20

17


26

23

21

25

16

Vård- och omsorgsnämnd 

arbetsutskott

9, 25

13, 29

12, 28

9, 25

7, 23

4, 20


13, 29

10, 26

8, 24

12, (28)

3, 19

Samhällsbyggnadsnämnd

23

27

26

23

21

18


27

24

22

26

17


Bildningsnämnd

24

28

27

24

22

19


28

25

23

27

18

Revisionen

Myndighetsnämnd bygg och miljö

24

28

27

24

22

19


28

25

23

20

18


Kontakt