• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Egen brunn

Har du egen brunn är det viktigt att sköta om den för att få bra dricksvatten. Klicka på länkarna nedan för tips på hur du sköter om din brunn för att få bra dricksvatten.

Ett bra vatten i kranen räknar vi ofta som en självklarhet men det är bra att vara på den säkra sidan. Vattenkvaliteten kan även skilja sig åt över tid. Har du egen vattenbrunn och vill kontrollera ditt vatten genom provtagning kan du ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium exempelvis SGS i Linköping.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Förklaring och kommentarer till de olika analysparametrarna finns i Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning som du hittar under dokument nedan.

Se gärna till att marken lutar ner från brunnen och att marken högst upp närmast brunnen består av täta material. Detta för att förhindra att ytvatten rinner ner längs med brunnsringarna eller borröret. Andra sårbara delar i brunnen är brunnslocket, ledningsanslutningar och brunnsväggarna (cementringar, plast och stålrör). Se till att det är tätt!

I många delar av landet är låga grundvattennivåer det nya normala. Små magasin, dit egen brunn räknas, är mest känsliga och nivåerna kan snabbt ändras. Livsmedelsverket ger följande råd angående användning av vatten från egen brunn:

- Vatten är vårt viktigaste livsmedel så använd vattnet smart och hushåll med det. Samla till exempel regnvatten för bevattning och stäng av vattnet medan du borstar tänder eller tvålar in dig. Men ha också en plan för om det ändå skulle ta slut eller om det av andra skäl inte går att använda. Det är alltid billigare och enklare att planera i förväg än att agera akut.