• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Korttidsenhet

Till korttidsenheten kan du komma för

  • utredning av framtida hjälpbehov och boende
  • avlösning då din närstående som annars stöttar och vårdar behöver vila under en tid
  • vård i livets slut

På korttidsenheten arbetar vi i nära samarbete mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som gör dig delaktig i omvårdnaden och mer självständig.

Vistelsen på korttidsenheten är alltid tidsbegränsad.

Korttidsenheten är belägen på Bergdala men korttidsplats kan vid platsbrist förläggas på andra enheter inom kommunen.
På korttidsenheten finns både korttidsplatser och närvårdsplatser.

Korttidsplats beviljas du eller din anhörige via kommunens biståndsbedömare. 
Närvårdsplats beviljas du eller din anhörige via bedömning av läkare på Kisa vårdcentral.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt