Prövning

Vem kan göra prövningar?

  • Du som bor i Sverige
  • Du som har fyllt 20 år (eller slutat gymnasiet med slutbetyg/samlat betygsdokument)
    (Om du går på gymnasiet och fått F i kurs är det undervisande skola som ansvarar för prövningar.)

Vilka kurser kan du göra prövning i?

Du kan ansöka om att göra prövningar i de kurser som för aktuellt tillfälle ges på Kinda lärcentrum. Du kan bara ansöka om att göra prövning i en kurs/delkurs i taget under de prövningsperioder som anges.

Vad kostar en prövning?

Kostnaden är 500 kr/kurs. Avgift betalas efter antagningsbesked för prövning getts. Om du har ett F eller icke godkänt betyg sedan innan, har du rätt att pröva för betyg kostnadsfritt. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom blanketten "Prövningsansökan" längre ner på sidan. Ansökan tillsammans med betygsunderlag mottas endast på plats på Kinda lärcentrum. Du ska legitimera dig med fotolegitimation vid inlämning av ansökan.

Vad ingår i en prövning?

  • Alla delar av kursens kunskapskrav
  • 1-5 inlämningar eller redovisningar och prov (nationella prov eller andra prov)
  • Ingår nationella prov genomförs dessa på plats på Kinda lärcentrum

Hur får du besked om prövningen?

När du ansökt behandlas ditt ärende vid ett antagningsråd. Den utsedda läraren kontaktar dig därefter via de kontaktuppgifter du angett i "Prövningsansökan".

Prövningsdatum 2023

Grundläggande och gymnasiala kurser

Prövningar för våren 2023 är genomförda

Prövningar för hösten 2023


Prövning i Vård- och omsorgskurser görs i samband med att kurserna ges i ordinarie undervisning.

Sfi

Anmälan senast 2 maj för provomgång 30 maj till och med 1 juni.

Kontakta prövningsansvarig nedan om du har frågor.