Tillgänglighetsredogörelse för kinda.se och kindaturism.se

Kinda kommun står bakom båda webbplatserna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dem. Vi vet att det finns problem med båda hemsidorna utifrån tillgänglighetsdirektivet. Här hittar du de vi känner till, men vi vill väldigt gärna veta om du hittar andra problem. Du kan anmäla in dem via ett formulär, ringa oss eller skicka e-post. Du hittar kontaktvägarna till oss under rubriken till vänster (om du tittar via mobil, använd menyn uppe till höger) "anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet"

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll från kinda.se och/eller kindaturism.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på följande sätt: :

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret under rubriken anmäl brister i webbplatsernas tillgänglighet till vänster (om du tittar via mobil, använd menyn uppe till höger) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Övergripande struktur och navigering

 • Vissa avsnitt på sidan har inkonsekvent navigering
 • Text på sidorna är inte alltid formaterade enligt formatmall
 • Flera av tabellerna på hemsidan är inte tillgänglighetsanpassade
 • Webbstandarder och kod som inte alltid validerar
 • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar
 • Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG 2.1 fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.
 • En del e-tjänster och system som du länkas vidare till från vår webbplats uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.

PDF

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alt-text
 • Läsordningen och taggning kan vara felaktiga i PDF-dokument
 • Det finns inscannade PDF-filer som inte går att läsa upp eller som är svårlästa gällande kontrast och kvalitet.
 • Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov

Filmer

 • Flertalet filmer saknar syntolkning
 • Videospelare uppfyller inte alla krav

Texter och bilder

 • Långa texter och djup struktur på flera sidor
 • Inkonsekvent format på datum och sifferformat
 • Bilder på sidor kan sakna alternativa texter, vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.

Oskäligt betungande anpassning

Kinda kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för textning och syntolkning av film. Det finns filmer på våra webbplatser och sociala medier som saknar undertexter och syntolkning. Gällande kommunfullmäktiges inspelade sammanträden som saknar textning och/eller syntolkning så hänvisar vi i dagsläget till kallelse med handlingar inför kommunfullmäktige och protokoll för kommunfullmäktige som tas fram efter mötet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kinda.se med hjälp av programmet Siteimprove.

Senaste bedömningen gjordes den 13 augusti 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 augusti 2023.