Tillgänglighetsredogörelse för appen Ung Kinda

Kinda kommun står bakom den här appen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Ung Kinda uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från Ung Kinda som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

  • skicka e-post till fritidsgarden@kinda.se

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Övergripande struktur och navigering

  • Kontrasten mellan text och bakgrund gör ibland texten svårläst
  • Vissa avsnitt på sidan har inkonsekvent navigering
  • Text på sidorna är inte alltid formaterade enligt formatmall

Texter och bilder

  • Bilder i appen kan sakna eller ha fel alt-text och/eller dekorationstext

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Upptäcker du problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på webmaster@kinda.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kinda Renhållning & VA i samband med lansering. Senaste bedömningen gjordes 2022-09-21.