E-Hälsa

IT-satsningar är en viktig del i utvecklingen av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. De ska stödja, förstärka och effektivisera verksamheterna. Genom att använda och utveckla verksamhetsanpassade programvaror kan arbetsuppgifter genomföras mer effektivt och säkrare och personalen kan fokusera på dig och dina behov.

Vision/framtidstanke

God kvalitet, service och effektivitet krävs av verksamheten för att kunna tillgodose dina behov.

Inriktningsmålen för förvaltningens IT-verksamhet ska vara:

 - att öka tillgängligheten av information såväl till personal som till dig och dina anhöriga

 - att öka rättssäkerheten genom att använda säkra system

 - att de IT-stöd förvaltningen använder leder till ökad effektivitet