• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Önskemål om skola inför förskoleklass

Inför förskoleklassen ska elevens vårdnadshavare göra ett önskemål om i vilken skola eleven ska gå. Utifrån önskemålen tas beslut om skolplacering.

Ansökan skickas in via e-tjänsten "Önskemål om skola"

E-tjänsten för att lämna in önskemål om skola inför läsåret 2024/2025 är öppen från vecka 11 och stänger den 28 mars 2024. Önskemål görs inför förskoleklass. Har barnet flera vårdnadshavare måste båda godkänna önskemålet. E-tjänsten når du här längre ner på sidan.

I april tas beslut om skolplacering.

Elever med skyddade personuppgifter ska inte göra sina val via e-tjänsten. För dessa elever tas kontakt med sakkunnig på bildningsförvaltningen, Margareta Edvardsson.

Anpassad grundskola

För anpassad grundskola finns en skolenhet som omfattar årskurs 1 till 9. Alla elever som blir mottagna i anpassad grundskola placeras på den skolenheten och ska inte göra något önskemål om skola i e-tjänsten.

Vilka skolor finns det?

I Kinda kommun finns det tre skolor i förskoleklassen; Bäckskolan, Horns skola och Rimforsa skola F-3.

Efter att man gjort önskemål om skola inför förskoleklassen och fått en placering på en grundskola i Kinda kommun följer man ett så kallat skolspår. Skolspåret innebär att alla elever som lämnar årskurs 3 med automatik får skolplacering enligt skolspåret i årskurs 4. Det samma gäller inför årskurs 7.

Följande skolspår gäller i Kinda kommun, tre spår, ett per rad.

Elever som beroende av kommunens upphandlade skolskjuts för att ta sig till och från skolan ska endast önska sin skolskjutsskola och då är man garanterad en plats där.

Så går placeringen till

Huvudprincipen för Kinda kommuns skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt.

Om det är fler sökande än det finns platser på en skola används följande urvalskriterier.

  1. Särskilda skäl
  2. Syskonförtur
  3. Absolut närhet
  4. Lottning

Om man inte lämnar önskemål om skola

Om inget önskemål görs i e-tjänsten, eller om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet, får eleven placering på närmaste kommunala skola med ledig plats.

Önskemål om att gå i skola i en annan kommun

Fristående skolor

Man har alltid rätt att söka till och bli antagen till en fristående skola. Ansökan till den fristående skolan görs direkt till skolan som även lämnar besked om antagning. För att Kinda kommun ska veta att du söker skola i en annan kommun ska du i e-tjänsten ange att du sökt till en fristående skola Har du inte fått besked om antagning så gör du ett reservval av skola i Kinda kommun under andrahandsval.

Kommunala skola i andra kommuner

Ansökan om att gå i en skola i en annan kommun (en kommunal skola) görs till aktuell kommun. Kinda kommun får sedan möjlighet att yttra sig om ansökan och skolkommunen tar beslut om plats kan erbjudas eller inte. Du ska ange i e-tjänsten att du sökt skola i en annan kommun och om du inte fått besked om plats gör du ett reservval under andrahandsval.

Går du i skola i en annan kommun har du inte rätt till skolskjuts.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du av någon anledning inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan önskemål om skola lämnas på blankett som du hittar här längre ner på sidan.

Beslut om skolplacering

Beslut om skolplacering tas i april. De som sökt via e-tjänsten får information om beslutet via e-tjänsten, övriga via post.

Skolskjuts

Elever som bor utanför tätorten, erbjuds skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola överstiger 2 km i årskurs f till 3 och 4 km i årskurs 4 till 9. Skolskjuts erbjuds endast till den så kallade skolskjutsskolan. Är du osäker vilken som är skolskjutsskola för ditt barn titta på kartan här nedan.

Behov av skolskjuts anmäler du i en e-tjänst på Kinda kommuns hemsida under mars månad.

Läs mer om Önskemål om skola och skolplacering i Kinda kommuns riktlinjer.