• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Birgersonska stipendiefonden

Kommunen erhåller varje år utdelning ur Birgersonska donationsfonden. Kommunstyrelsen fattar beslut om hur dessa medel ska fördelas årligen.

Föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet inom Kisa församling har möjlighet att ansöka om bidrag från dessa medel. Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet är prioriterade i första hand.

Företag och privatpersoner kan inte ansöka om bidrag.

Ansökan skall innehålla en:

  • Redovisning för ändamålet
  • Sökt belopp
  • Ekonomisk redovisning för det sökta beloppet är tänkt att användas
  • Redovisning av hur förra årets eventuella bidrag använts
  • Bankgiro som eventuellt bidrag ska sättas in på

Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för hantering av dessa medel ska pengarna användas till kollektiva nyttigheter, riktade i första hand till barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet och till andra ändamål, som bedöms som en kollektiv nyttighet. Pengarna får ej användas till ändamål som skall bekostas med allmänna medel (statliga eller kommunala pengar) och ej heller för att bekosta anställningar.

Upplysningar lämnas av kansliavdelningen, telefon 0494-190 00.

Ansökan skall vara märkt med Birgersonska stipendiefonden och inlämnad senast 12 mars 2024 till:

Kinda kommun
Box 1
590 40 KISA

Påskriven ansökan kan också skickas via e-post till ks@kinda.se

Kommunstyrelsen planerar att fatta beslut om utdelning vid sitt sammanträde den 3 april 2023.

Kontakt