Buller

Störande buller i bostaden kan komma ifrån:

  • Trafik, vägar, järnvägar och flyg
  • Ventilation i huset eller fläktar på grannhus
  • Industrier och byggarbetsplatser
  • Diskotek eller konserter där hög musik spelas   

Ta hänsyn

Vid bullrande sysslor som gräsklippning, byggarbeten, vedkapning eller hög musik ska du ta hänsyn till grannarna. Tänk på att inte störa tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Om du störs av buller

Tala först med den som orsakar störningen om du tror att du vet var bullret kommer ifrån. Om störningen trots det fortsätter och du bor i lägenhet bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. 

Ibland kan det vara svårt att veta vem eller vad som orsakar bullret. Får du inte hjälp av din fastighetsägare eller om störningen inte upphör trots att du talat med den som stör kan du kontakta miljöavdelningen.