Riskobjekt

I alla kommuner finns det verksamheter som innebär en större risk än andra ifall det sker en allvarlig brand eller olycka som kan medföra stora konsekvenser.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska både länsstyrelsen och kommunen ta ett gemensamt beslut om de anläggningar som enligt lagen bedöms som farlig verksamhet.

I Kinda kommun är dessa:

  • Större industrier
  • Farligt godstransporter
  • Brand i stora skogsområden
  • Hårt belastad genomfartsled