Rätt fart i Kinda

Sänkt fart räddar liv och därför har vi arbetat med att se över hastighetsgränserna på det kommunala vägnätet i tätorterna Kisa och Rimforsa. Som en del i arbetet har ett förslag på nya hastighetsgränser tagits fram för de båda tätorterna. Förslaget baseras på en analys genomförd utifrån handboken Rätt fart i staden som har tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner. Rapporten Rätt fart i Kinda finns tillgänglig i sin helhet här nedanför.

För att få en säkrare trafikmiljö inom tättbebyggda områden är utgångspunkten att hastigheterna ska vara 30, 40 eller 60 km/tim. 50 km/tim kommer fortfarande att vara kvar på vissa sträckor. Ambitionen är att sänkta hastigheter ska bidra till en ökad trygghet och säkerhet för gående och cyklister.

Det första steget mot de föreslagna hastighetsgränserna enligt Rätt fart i Kinda träder i kraft den 1 juni 2021. Detta första steg innebär i Kisa att majoriteten av gatorna får en hastighetsgräns på till 30 eller 40 km/tim och i Rimforsa att majoriteten av gatorna får en hastighetsgräns på 40 km/tim. Detta innebär att hastighetsgränserna i Kisa och Rimforsa från och med 1 juni 2021 överensstämmer med nedan kartor.

Karta över Kisa med inritade hastighetsbegränsningar

Kisa

Klicka på kartan för att se den i större format

Karta över Rimforsa samhälle med inritade hastighetsbegränsningar

Rimforsa

Klicka på kartan för att se den i större format


Under 2021/2022 kommer ytterligare hastighetssänkningar att genomföras i båda tätorterna för att uppnå en bättre trafikmiljö.

Kontakt