Astrid Lindgrens Hembygd - Leaderprogram

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden kan användas både på landsbygden och i staden. Kinda kommun har tagit beslut om att ansöka om att få bli en del av Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd från och med nästa programperiod 2023-2027. Förutsatt att Jordbruksverket beslutar att godkänna Leaderområdet kommer det att finnas möjlighet att söka projektstöd från och med år 2023.

Företag och föreningar i kommunen kan redan nu börja fundera på lämpliga projekt att söka finansiering för:

-Har ni en idé för lokal utveckling?

-Tillfaller nyttan flera?

-Kommer ni samverka med andra sektorer?

-Är idén ny, går idén att kopiera till andra bygder?

Läs gärna mer om vad som är på gång i Leaderområdet på länken nedan.

Kontakt