E-tjänster Bäckskolan

Unikum

Med Unikum kan vårdnadshavare få information från skolan, ta del av planeringar och skriftliga omdömen och anmäla frånvaro. Unikum har en app som heter ”Unikum Familj”. Appen kan laddas ner där man laddar ner appar. Identifiering sker med Mobilt Bank-id. Man kan även komma åt funktionerna i Unikum genom att logga in på en dator. Det gör man så här:

  1. Gå in på Unikums sida för inloggning: start.unikum.net
  2. Välj “Andra sätt att logga in”
  3. Välj Kinda kommun

Logga in med hjälp av digital identifiering

IST Admin

IST admin används för att se sina barns betyg och för att registrera kontaktuppgifter. Det är viktigt att alla vårdnadshavare registrerar rätt kontaktuppgifter i IST Admin (e-mail och mobilnummer) Markera primär på den mail / det mobilnummer dit du vill att information ska skickas.

De kontaktuppgifter som registreras i IST Admin förs automatiskt över till systemet Unikum och Skola24. För att vårdnadshavare ska få meddelande om eventuell frånvaro från Skola24 måste rätt kontaktuppgifter vara registrerade i IST Admin.

Kontaktuppgifter kan bara ändras i IST Admin inte i Unikum eller Skola 24. Inloggning I IST-admin sker med t ex Mobilt BankID.

Skola24

Skola24 används för att registrera frånvaro och ansöka om ledighet. För inloggning i Skola24 behövs användarnamn och lösenord. Vid frågor kontakta skolans administratör. I Skola 24 finns schemavisaren. Här kan du se schemat för klasser och lärare för skolorna i Kinda.