Automatspel

Riksdagen har ändrat i lagen om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen 1982:636 ). Ändringarna innebär att lotteriinspektionen numera är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade förströelseautomater.

Kontakta lotteriinspektionen för ansökan om tillstånd att anordna och ställa upp automatspel och andra frågor med anknytning till denna spelform.

Kontakt