Horn


Stora tomter på en vacker sluttning ner mot sjön Åsunden. Här kommer du enkelt åt sjösystemet runt Kinda kanal. Du väljer själv vilken husleverantör du bygger med utifrån detaljplanen.

Horn hittar du vid Åsunden, nära vattnet. Horn är ett samhälle med ett levande föreningsliv, lokalt engagemang och gemenskap. Här väljer du att bo när du vill ha småstadslivets trygghet och lugn.
Här finns mataffär, café, skola och camping. Den lokala mataffären har även utlämning för apotek och systembolag.

Horn ligger nära tätorterna Kisa, Vimmerby och Gamleby. Tomterna ligger nära natur och vatten. Tomterna säljs av kommunen, kontakta oss enligt nedan.


Fastighet

Yta/areal, kvm

Tomtpris

Byggrätt*, kvm BYA

Status 2019-06-26

Flarka 5:49

894

60 000 kr

200

Ledig

Flarka 5:50

910

60 000 kr

200

Ledig

Flarka 5:51

878

60 000 kr

200

Ledig

Flarka 5:52

969

60 000 kr

200

Ledig

*Byggrätt: tomten ligger inom ett detaljplanerat område och enligt detaljplanen får du bygga totalt 200 kvm byggnadsarea (BYA) på varje tomtplats. Innan du får påbörja byggnation måste du ansökan om bygglov och beviljas bygglov och startbesked från Kinda kommun.

Kostnad tillkommer för till exempel nybyggnadskarta, vatten- och avloppsanslutning, elanslutning, och fiberanslutning. För information om kostnader för bygglov, anslutning av vatten och avlopp, se taxor och avgifter.

För mer information kring bygglov och vatten och avlopp, se länk nedan.