Anmälan till kö för villatomter

Genom tomt- och småhuskön förmedlas alla kommunala bostadstomter.

För att kunna få köpa en bostadstomt av kommunen måste man vara med i kommunens tomt- och småhuskö. Du kan anmäla ditt intresse här via detta formulär.

Alla som är anmälda i tomt- och småhuskön får information om vilka tomter som finns till försäljning när detta blir aktuellt. Tomterna fördelas efter den tid man varit med i kön.

Sökanden

Personuppgifter sökanden
Personuppgifter sökandenMedsökanden

Personuppgifter medsökanden
Personuppgifter medsökandenJag vill anmäla mig till tomtkön och är intresserad av tomt i:
Uppgifterna får lämnas vidare till husleverantörer, byggherrar och exploatörer
Uppgifterna får lämnas vidare till husleverantörer, byggherrar och exploatörer


Dokument som styrker de angivna särskilda skälen sänds via vanlig brevpost

Kontakt