Anmälan till kö för villatomter

Genom tomt- och småhuskön förmedlas alla kommunala bostadstomter.

För att kunna få köpa en bostadstomt av kommunen måste man vara med i kommunens tomt- och småhuskö. Du kan anmäla ditt intresse här via detta formulär.

Alla som är anmälda i tomt- och småhuskön får information om vilka tomter som finns till försäljning när detta blir aktuellt. Tomterna fördelas efter den tid man varit med i kön.

Sökanden

Ange tio siffror
Personuppgifter sökanden
Personuppgifter sökandenMedsökanden

Ange tio siffror
Personuppgifter medsökanden
Personuppgifter medsökandenJag vill anmäla mig till tomtkön och är intresserad av tomt i:
I första hand
I första hand

I andra hand
I andra hand

I tredje hand
I tredje hand

Uppgifterna får lämnas vidare till husleverantörer, byggherrar och exploatörer
Uppgifterna får lämnas vidare till husleverantörer, byggherrar och exploatörer


Dokument som styrker de angivna särskilda skälen sänds via vanlig brevpost

Kontakt