Äldre

Äldre personer i Kinda kommun, med behov av vård och omsorg ska känna trygghet och att ditt behov av integritet och personliga önskemål tillgodoses.

Kommunens äldreomsorg ska utgå från att du som är äldre ska få god vård och omsorg i hemmet som uppfyller ditt individuella behov så att du kan bo kvar i ditt ordinära boende.

Bostadsanpassning kan på olika sätt underlätta ditt kvarboende i hemmet och möjliggöra för dig att klara dig i högre utsträckning utan stöd från hemtjänsten.

En generös inställning till beviljande av trygghetslarm underlättar också dina möjligheter att välja kvarboende.