Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Du kan också ta del av underlag till beslut för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens möten. Undantaget är handlingar som innehåller personuppgifter, då publiceras de inte på hemsidan.

Varje justerat protokoll anslås också på kommunens anslagstavla. Anslaget är ett meddelande om att besluten från ett visst möte kan överklagas inom tre veckor.

Observera! Om ett dokument inte visas, kan det bero på att det inte får publiceras enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller att det är sekretess.

Lista med handlingar och protokoll

Kontakt