Lön och arbetstider

Lön

Lönen sommaren 2022 för feriearbete är 66 kronor per timme plus semesterersättning

Utbetalning av lön

Lönen betalas ut månaden efter att du avslutat arbetsperioden; förutsatt att du har lämnat in dina tidrapporter.

Arbetstid

Arbetet omfattar 6 timmar per dag, totalt 90 timmar. Lunch ingår inte i arbetstiden. Lönerapport hittar du här nedan.